ՀԱՐՑՈՒՄ

  
  
ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՄԵՐ ԿԱՅՔԸ
  
  
javascript:; javascript:;
        
Ընդհանուր պատասխաններ: 563
  

ՄԻՆԻ-ՉԱՏ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օնլայն Են 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Реклама на сайте

.

Անվանագիրք 

Տղաների անուններ                   Աղջիկների անուններ

  Հավանեցիք ??Կիսվեք Ընկերների հետ

Տղաների անուններ
Աբգար
համարվում է հայերեն բառ և նշանակում է իբրև "ավագ այր":
Աբել
(Հաբել) բառից է և նշանակում է "սուգ": Այժմ տարածված է Աբել ձևով: 
Ըստ "Աստվածաշնչի" Ադամի երկրորդ որդու անունն է:
Աբրահամ
նշանակում է "բազմության հայր" կա նաև Abram իբրև "բարձր հայր":
Ադամ
ստուգաբանվում է իբրև "երկրային", "մարդ":
Ազատ
հայերեն ազատ բառից է: Շատ տարածված անուն է:
Ազնավուր
հայերեն "ազն" արմատից է, որը նշանակում է "երևելի մարդ", "հսկա", "դյուցազն":
Աթաբեգ (Աթաբեկ)
թուրքերեն Atabeg կազմված է ata (հայր) և beg (իշխան) բառերից: Նշանակում է (հայր կամ դաստիրակ):
Ալբերտ
նշանակում է (ազնվափայլ): Այս անունը Albert ձևով այժմ տարածված է Եվրոպայում:
Ալեքսան
Ալեքսանդր անվան կրճատ ձևն է:
Ալֆրեդ
ֆրանսերեն Alfred անունից գեղարվեստական գրականության ազդեցությամբ:
Ահարոն
ստուգաբանվում է իբրև (լեռնական), (ուսուցանող) կամ (իմացող).Սրա կրճատ ձևն է Հարոն:
Աղասի
թուրքերեն Agasi (տեր), (տիրակալ իշխան): Այժմ տարածված է Աղաս ձևով:
Անաստաս
հունարեն Անուն է: Նշանակում է (հարություն) (մեր Հարություն անունը սրա թարգմանությունն է ):
Անդրանիկ
հայերեն. Անդրանիկ բառից է, որը նշանակում է (ավագ), (մեծ), (երեց):
Անդրեաս
հունարեն Andreioss անունն է, որ նշանակում է (առնական), (խիզախ), (հանդուգն):
Անտոն
լատիներեն Antonius անունից նշանակում է (առաջնորդ):
Անուշավան
այս անունը ստուգաբանվում է իբրև (անմահ հոգի): Ոմանք էլ դիտում են որպես անուշ և ավան (գյուղ) բառերից կազմված մի անուն: 
Աշոտ
այս անվան հիմքը Մ. Խորենացին համարում է հին հրեական asud ձևը:
Առաքել
գրբարյան Առաքեալ բառից է. Նշանակում է (ուղարկված), (պատգամավոր), (դեսպան):
Ասատուր
հայերեն Աստվածատուր անվան կրճատ ձևն է, որը գործածական է նաև այսօր:
Ասպետ
հայերեն Ասպետ բառից է,որը պարսկական փոխառնություն է. Նշանակում է (ձիավոր իշխան):
Ավագ
հայերեն Ավագ բառից է, որը նշանակում է (մեծ), (տարեց):
Ավետ
հայերեն Ավետիք բառն է, որը նշանակում է (հաճելի լուր), (բարև), (աչքալուսանք):
Ավետ
հայերեն Ավետիք բառն է, որը նշանակում է (հաճելի լուր), (բարև), (աչքալուսանք):
Ավետ
հայերեն Ավետիք բառն է, որը նշանակում է (հաճելի լուր), (բարև), (աչքալուսանք):
Ավետիս
հին հայերեն ավետիք բառի հարցական հոլովաձևն է, որ գործածվում է իբրև անձնանուն նույն նշանակությամբ:
Ավետիք
հայերեն Ավետիք բառից (հոգնակի): Բավական տարածված անուն է. Սրա փաղաքշական ձևերն են ` Ավո, Ավիկ:
Ատոմ
հայերենի մեջ գործածական է հնագույն ժամանակներից մինչև օրս:
Արա
Արան գարնան, բուսականության, բերքի, հետագայում նաև պատերազմի, ուժի աստվածն էր: Արա անունը ըստ Գ. Ղափանցյանի ծագում է ակկադա-շումերական լեզուներից և նշանակում է (անտառ), (արտ) և այլն:
Արամ
ըստ Մ. Խորենացու Արա Գեղեցիկի հոր անունն է: Նշանակում է (վսեմություն) կամ (բարձրություն): Այժմ շատ տարածված անուն է:
Արայիկ
հնագույն Արա անունն է` իկ փաղաքշական ածանցով:
Արբակ
Ծագումով հրեական անուն է: Այժմ հազվագյուտ համդիպող անուն է:
Արգամ
ըստ Մ. Խորենացու` հայոց Մուրացյան նախարարի տոհմի նահապետներից մեկի անունն է:
Արեգ
Հայկական դիցաբանության մեջ ամենահին աստվածն էր:
Արթուր
եվրոպական անուն է, որ մեզ մոտ տարածում է գտել գեղարվեստական գրականության միջոցով:
Արծրունի
հայ տոհմանուններից է, որ իբրև անուն սկսել է գործածել անցյալ դարի 90- ական թվականներին:
Արկադի
ռուսերեն Аркадий անունն է,որ անփոփոխ մուտք է գործել մեր մեջ: Հունարեն նշանակում է (բարեհոգի), (ազնիվ), (երջանիկ):
Արման
պարսկերեն Arman բառից է, որը նշանակում է (իղձ), (կարոտ):
Արմեն
հայերեն Արմենակ անվան կրճատ ձևն է, բոլորովին կապ չունի armen (հայ) և կամ Armenia (Հայաստան) բառերի հետ:
Արշակ
պարսկերեն Arsa (արջ) բառից` հայերեն Ակ փաղաքշական ածանցով: Նշանակում է (արջուկ):
Արշավիր
հայկական հնագույն անուններից է, որ ըստ Հյուբշմանի նշանակում է (տղամարդ):
Արսեն
հունարեն arsen բառից է, որ նշանակում է (առնական), (ամրակուռ):
Արտակ
նշանակում է (սրընթաց): Այժմ շատ տարածված է:
Արտաշես
ստուգաբանվում է իբրև (լույս), (եռանդ, ուրախություն) կամ (անեծք):
Արտավազդ
Արտավազդ անունը ստուգաբանվում է` (տևական արդարություն): 
Այժմ էլ տարածված անուն է. Կրճատ կոչում են Արտո:
Արտեմ
հունարեն artemes բառից է, որ նշանակում է (ամրակազմ), (ջլապինդ):
Բաբգեն (Բաբկեն)
Հյուբշմանի կարծիքով կազմված է Բաբիկ անձնանունից պարս. En փաղաքշական ածանցով:
Բաբիկ
պարսկերեն Bab (հայր) անվան փաղաքշական ձևն է, նշանակում է (հայրիկ):
Բագրատ
պարսկերեն Baga (աստված) և bata (տուրք), (պարգև) բառերից. Նշանակում է (աստծու պարգևած):
Բադալ
արաբերեն Badal բառից է, որ նշանակում է (փոխանորդ),(փոխարինող):
Բաղդասար
ասորերեն Անուն է և հայերի մեջ տարածված է: Մեկնաբանվում է որպես (գաղտնապես գանձող):
Բարսեղ
հունարեն բառ է, որը նշանակում է (արքա), (թագավոր):
Բենիկ
Բենիամին անվան կրճատ ձևն է:
Բորիս
ռուսերեն Борислав անվան կրճատ ձևն է, որ տարածվել է մեզ մոտ իբրև ինքնուրյուն անձնանուն: Նշանակում է (փառքի համար կռվող): 
Գաբրիել
նշանակում է (աստվածայր), (աստծո մարդ):
Գագիկ
ասորերեն Gag անունն է,որից հայերն ստեղծել են նոր անուն ` իկ փաղաքշական ածանցի միջոցով:
Գալուստ
հայերեն. Գալուստ (գալ) բառն է, որ նշանակում է (մոտ գալ), (մերձեկություն):
Գառնիկ
հայերեն Գառն բառի փաղաքշական ձևն է: Նշանակում է (համեստ), (հեզ), (խոնհար):
Գեղամ
ստուգաբանվում է իբրև (հավիտենական) կամ (վաղժամանակյա):
Գենադի
ռուսերեն Геннадий անձնանունն է, որ հունարեն նշանակում է (ազնվազարմ):
Գևորգ
հունարեն georgos բառից է, որ նշանակում է (հողագործ), (երկրագործ):
Գնել
հայկական հնագույն անուններից է:
Գոռ
հայերեն Գոռ բառից է, որ նշանակում է (հպարտ), (գոռոզ):
Գրիգոր
հունարեն grigorios, լատիներեն Grigorius անուններից է, որ նշանակում է (զգոն), (արթուն),(հսկող):
Գրիշա
ռուսերեն Григорий անվան փաղաքշական ձևն է, որ մեզ մոտ տարածված է իբրև անկախ անձնանուն:
Գուրգեն
պարսկերեն Gurgen անունից է, նշանակում է (գայլաբարո), կամ (գայլուկ): 
Գարիկ
-
Դանիել
հնագույն անուններից է. Գալիս է (Աստվածաշնչից) և տարածված է քրիստոնյա շատ ազգերի մեջ:
Դավիթ
նշանակում է (գեղեցկատես) կամ (սիրեցյալ):
Դերենիկ
հայերեն Դերեն նշանակում է (վանքի սան),(որդի վանաց): Հայերի մեջ տարածված անուն է:
Դմիտրի
ռուսերեն Дмитрий անունից :
Եգոր
ռուսերեն Егор անունից , որ նշանակում է (երկրագործ):
Եդիգար
պարսկերեն Yadigar (հրեշտակ) բառից:
Եղիշե
-
Եսայի
նշանակում է (փրկություն):
Երանոս
հունարեն անձնանուն է, նշանակում է (խաղաղասեր), (խաղաղարար): Կրճատ ձևն է` Երո, Էրո:
Երեմիա
նշանակում է (բարձրություն): Կրճատ կոչում են Երեմ:
Երվանդ
նշանակում է (արագ), (սլացիկ):
Եփրեմ
նշանակում է (պտղաբեր), (աճող), (փարթամ):
Զավեն
պարսկերեն Zav անունից և նշանակում է (աջակցող), (օգնող):
Զաքարիա
ստուգաբանվում է իբրև (լավ հիշող), (մտապահող):
Զոհրաբ
պարսկերեն անձնանուն է: Նշանակում է (կարմրափայլ):
Զորավար
հայերեն Զորավար բարդ բառից է, որ նշանակում է (զորքը կռվի տանող):
Զորիկ
հայերեն Զոր բառից է` իկ փաղաքշական ածանցով: Նշանակում է (զորեղ),(զորություն ունեցող),(հզոր): 
Էդգար
նորամուտ անուն է, որ եկել է եվրոպական լեզուներից գրականության միջոցով:
Էդիլ
արաբերեն (արդար) բառից է. Գործածական է բոլոր մահմեդական ժողովուրդների մեջ:
Էդուարդ
ֆրանսերեն Անուն է, որ նշանակում է (ունեցվածքի պահապան), (պահակ):
Էմիլ
տարածվել է գրականության միջոցով և շատ գործածական է:
Էմին
արաբերեն Emin բառից է, որ նշանակում է (ապահով), (վստահ), (հավատարիմ):
Էմմանուել
հայերեն Մեջ տարածվել է կրճատ` Մանուել ձևով: Նշանակում է (աստված մեզ հետ):
Թաթուլ
հայերեն Թաթ բառից է:
Թելման
գերմանական կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ է. Որ իբրև անձնանուն գործածական է հայերի մեջ:
Թովմաս
նշանակում է (երկվորյակ):
Թորգոմ
ստուգաբանվում է իբրև (ոսկրյա), (կորովի):
Թորոս
Թեոդորոս անվան կրճատ ձևն է:
Ժան
ֆրանսիական տառադարձությամբ Jean (Հովհաննես) անունն է, որ վերջերս տարածված է մեր մեջ:
Ժան
ֆրանսիական տառադարձությամբ Jean (Հովհաննես) անունն է, որ վերջերս տարածված է մեր մեջ:
Ժիրայր
հայերեն Ժիր և այր (տղամարդ) բառերից. Նշանակում է (ժիր, աշխույժ մարդ):


Հաջորդ էջ   1   2   3

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԻ և ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՐԵԼ ՄԵԶ Xar2.do.am@mail.ru ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏԻՆ:

Like Like We Like

Օրացույց

«  Մայիս 2024  »
ԵրկԵրեՉորՀինՈւրբՇաբԿիր
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ

ԿԱՅՔԻ ԸՆԿԵՐНазвание сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

Название сайта

ՄԵՐ ԲԱՆՆԵՐԸ


Create your own banner at mybannermaker.com!

Վերցնել Կոդը

Клик

Կայքը Վաճառվում Է


Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են ©2011-2012Current Position
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ կայքին հարկավոր են ՄՈԴԵՌԱՏՈՐՆԵՐ,ցանկացողները գրեն ՄԻՆԻ-ՉԱՏՈՒՄ